Vind een vrijwilligersvacature

Er zijn 6 vacatures gevonden voor Bestuursfuncties

Stichting Seniorenbus 's-Hertogenbosch Bestuurslid PR & Communicatie Het mooie werk van onze vrijwilligers verdient schijnwerpers! Daarom is de Seniorenbus op zoek naar een bestuurslid PR & Communicatie. Hebt u talent voor en ervaring met promotie, profilering en relatiebeheer? Dan maken we graag kennis met u. De Seniorenbus vervoert ouderen (65+) uit ’s-Hertogenbosch en combineert mobiliteit met gezelligheid. “Vervoer met een praatje” van deur tot deur, voor familiebezoek, belangrijke afspraken, hobby’s of boodschappen.  Als bestuurslid PR & Communicatie bent u een de schakel tussen het bestuur, onze vrijwilligers, de doelgroep (65+) en partners zoals zorgaanbieders, gemeente en sponsoren. In deze rol informeert u de interne medewerkers via o.a. nieuwsbrieven en organiseert de vrijwilligersbijeenkomsten, de jaarlijkse BBQ en Nieuwjaarsreceptie. Extern zet u de Seniorenbus ’s-Hertogenbosch nog beter op de kaart en creëert u een heldere profilering, waaruit onze toegevoegde waarde voor de Bossche gemeenschap blijkt. Daarbij horen contacten met de pers, onze sociale media en aanwezigheid op beurzen en evenementen. U ontwikkeld de communicatie-strategie en zet promotiecampagnes op. Een afwisselende functie, in een hands-on bestuur met een duidelijke visie! De functie vraagt enkele uren per week die u naar eigen inzicht kunt indelen. Herkent u zich in deze omschrijving? U heeft (beroepsmatige) kennis en ervaring m.b.t. PR en communicatie; bestuurlijke ervaring is een pré U bent organisatorisch en communicatief vaardig en pragmatisch ingesteld U vindt het leuk om te schrijven, bent creatief en flexibel in de opvatting van uw taak U richt zich tot de verschillende doelgroepen binnen de organisatie: vrijwilligers,  klanten, partners en sponsoren U krijgt energie van een dynamische en actiegerichte werkomgeving, waar initiatief wordt gewaardeerd Dan bent u de persoon die wij zoeken! Meer informatie? Kijk dan op www.senioren-bus.nl.Voor informatie of een kennismaking kunt u contact met ons opnemen via secretaris@senioren-nl.
Stichting Huifbed de Meierij voorzitter Stichting Huifbed De Meierij Stichting Huifbed de Meierij verzorgt huifbedrijden voor mensen met een (ernstige) meervoudige beperking. Huifbedrijden is een speciale manier van paardrijden voor mensen, waarvoor gewoon op het paard zitten niet mogelijk is. Het biedt een bewegingsactiviteit waarbij de beweging en de warmte van de pony’s zorgt voor de totale fysieke en mentale ontspanning van de deelnemer. Het huifbed is een stalen constructie waarin twee pony’s van gelijke hoogte vlak naast elkaar lopen, gestuurd door een menner. Over de ruggen van de pony’s is een canvas doek gespannen dat in hoogte verstelbaar is. Hierop komt de deelnemer te liggen ( kijk eens op: www.huifbed-meierij.nl Ongeveer 20 vrijwilligers zijn actief om de paarden te mennen en te verzorgen, deelnemers te ontvangen en het gebouw van waaruit we rijden te onderhouden. Een enthousiaste, actieve groep, voor een deel 65+.Wij zoeken een bestuursvoorzitter die zich actief betrokken voelt bij de activiteiten van de stichting. Daarbij denken we aan iemand die affiniteit heeft met mensen met een beperking, zich betrokken voelt bij onze paarden en kan invoegen in een fijn vrijwilligersteam. Aansturen en coördineren, bewaken van en inhoud geven aan de uitvoering van het beleidsplan, bevorderen van de samenwerking binnen het vrijwilligersteam, zijn enkele activiteiten die wij van een voorzitter verwachten.Behalve het voorzitten van de bestuursvergaderingen, een maal per maand, is het gewenst aanwezig te zijn bij vrijwilligersbijeenkomsten die ongeveer 5 x per jaar plaatsvinden. Daarnaast zien wij de voorzitter graag zo nu en dan op een van de dagen dat er gereden wordt, vanuit onze mooie locatie op het terrein van de Binckhorst in Rosmalen. Wie komt ons bestuur dat momenteel uit 4 personen bestaat, versterken?
Stichting Solamen Voorzitter Stichting Solamen De voorzitter is het gezicht naar buiten van de stichting. Tevens is hij/zij het eerste aanspreekpunt voor de beroepskrachten, i.c. de beheerder van de begraafplaats, in dienst van de stichting. De taken van de voorzitter: Voorbereiden van de agenda en voorzitten van de vergadering van het bestuur Sparring partner zijn voor de bestuursleden en klankbord voor de beheerder van de begraafplaatsen Initiatieven ontwikkelen gericht op de continuïteit van de exploitatie van de begraafplaatsen Bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie en de betrokken personeelsleden Het profiel De voorzitter van Stichting Solamen is actief werkzaam of werkzaam geweest en heeft goede contacten in de regio ’s-Hertogenbosch. Hij/zij kan initiëren en delegeren. Hij/zij heeft affiniteit met de doelstelling van de Stichting Solamen en woont of werkt in de regio ‘s-Hertogenbosch. Competenties en ervaringen: Heeft (aantoonbare) affiniteit met de relevante beleidsvelden binnen het bestuur en weet deze, zonodig, adequaat te verbinden Kennis van of sterke belangstelling voor de betekenis van begraafplaatsen in de samenleving; Heeft kennis van en een visie op ruimtelijke, landschappelijke en esthetische kwaliteit; Ziet commerciële kansen in de maatschappelijke ontwikkelingen en geeft (mede) vorm aan een ondernemend(e) bestuur en organisatie; Ervaring als voorzitter bij voorkeur binnen maatschappelijke organisaties Beschikt over groot een relevant (politiek-bestuurlijk) netwerk Is transparant, open en rolvast Procedure Stuur uw CV en motivatie t.a.v. Rianne Sonder (secretaris) door voor 1 december 2020 een bericht te sturen aan info@begraafplaatsorthen.nl. Ook kunt een profielschets aanvragen op dit adres.