Vind een vrijwilligersvacature

Er zijn 7 vacatures gevonden voor Bestuursfuncties

Stichting Seniorenbus 's-Hertogenbosch Bestuurslid PR & Communicatie Het mooie werk van onze vrijwilligers verdient schijnwerpers! Daarom is de Seniorenbus op zoek naar een bestuurslid PR & Communicatie. Hebt u talent voor en ervaring met promotie, profilering en relatiebeheer? Dan maken we graag kennis met u. De Seniorenbus vervoert senioren (65+) woonachtig ’s-Hertogenbosch en combineert mobiliteit met gezelligheid: “Vervoer inclusief een praatje”, van deur tot deur, voor  belangrijke afspraken, noodzakelijke boodschappen en sociale contacten.  Als bestuurslid PR & Communicatie bent u een de schakel tussen het bestuur, onze vrijwilligers, de doelgroep (65+) en partners zoals zorgaanbieders, gemeente en sponsoren. In deze rol informeert u intern de collega's via nieuwsbrieven en organiseert de vrijwilligersbijeenkomsten, de jaarlijkse BBQ en Nieuwjaarsreceptie. Extern zet u de Seniorenbus ’s-Hertogenbosch op de kaart en creëert u een heldere profilering, waaruit onze toegevoegde waarde voor de Bossche gemeenschap blijkt. Daarbij horen contacten met de pers, sociale media en aanwezigheid op beurzen en evenementen.U ontwikkeld de communicatie-strategie en zet promotiecampagnes op. Een afwisselende functie, in een hands-on bestuur met een duidelijke visie! De functie vraagt enkele uren per week die u naar eigen inzicht kunt indelen. Herkent u zich in deze omschrijving? U heeft (beroepsmatige) kennis en ervaring m.b.t. PR en communicatie; bestuurlijke ervaring is een pré U bent organisatorisch en communicatief vaardig en pragmatisch ingesteld U vindt het leuk om te schrijven, bent creatief en flexibel in de opvatting van uw taak U richt zich tot de verschillende doelgroepen binnen de organisatie: vrijwilligers,  klanten, partners en sponsoren U krijgt energie van een dynamische en actiegerichte werkomgeving, waar  initiatief wordt gewaardeerd Dan bent u de persoon die wij zoeken! Meer informatie? Kijk dan op www.senioren-bus.nl.Voor informatie of een kennismaking kunt u contact met ons opnemen via voorzitter@senioren-bus.nl.
Stichting 'Vrienden van de RobertCoppesStichting' bestuurslid PR&Communicatie ‘Stichting Vrienden van de Robert Coppes’ zoekt bestuurslid communicatie! Kun jij een belangrijke bijdrage leveren aan de PR en Communicatieactiviteiten van de ‘Stichting Vrienden van Robert Coppes’? Wij zijn op zoek naar een medebestuurslid dat een specifieke bijdrage wil leveren aan: onze visie op doelstellingen, vormgeving en gebruik van kanalen voor PR en Communicatie; het professionaliseren van onze website; de inzet van social media ten behoeve van de stichtingsdoelen; De Robert Coppes Stichting ondersteunt blinde en slechtziende volwassenen met bijkomende problematiek De Robert Coppes Stichting kent een eigen vriendenstichting. Het doel van de vriendenstichting is het generen van financiële middelen voor activiteiten die belangrijk of nuttig zijn voor cliënten van de Robert Coppes Stichting, maar die niet uit het reguliere zorgbudget betaald kunnen worden zoals uitstapjes, vakanties en materialen voor recreatie en vrije tijd. Vacature in bestuur Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden. We willen komende jaren wat meer naar buiten treden en komen daarom graag in contact met iemand die het bestuur kan versterken met kennis en affiniteit op het gebied van PR en communicatie. Het betreft een vrijwilligersfunctie. Voel je je aangetrokken tot de activiteiten van de vriendenstichting en heb je een opleiding of werkervaring op het gebied van PR en Communicatie? Dan horen wij graag van je. Je kunt je reactie sturen naar: Vrienden van Robert Coppes, Vlasmeersestraat 38a, 5261 TD Vught E-mail: Vrienden@robertcoppes.nl Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Vincent van Heck (voorzitter) 06-51398631    
Beweegjefit Penningmeester Binnen het bestuur van de sportvereniging is de Penningmeester verantwoordelijk voor het gehele financiële beheer en een gezonde liquiditeitspositie. De Penningmeester is belast met innen van de contributies en andere geldmiddelen en beheert in overleg met het bestuur de gelden van de vereniging. Hij/zij verricht de nodige boekingen en zorgt voor het opmaken van de rekening en verantwoording. Hij/zij is verplicht de Kascommissie alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen. De Penningmeester kan de ledenadministratie laten verrichten door een administrateur welke echter onder verantwoordelijkheid van de penningmeester functioneert. Taken: • Voert het financiële beheer: verzorgt de financiële administratie, stelt een financieel jaarverslag op en houdt een financieel archief bij. • Bewaakt de liquiditeitspositie van de vereniging. • Stelt een begrotingsvoorstel op en bewaakt de voortgang van de toegekende budgetten; signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en doet voorstellen voor tussentijdse wijzigingen. •  Draagt zorg voor betaling van onkosten- en vrijwilligersvergoedingen voor zover van toepassing. • Legt financiële verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Functie-eisen: • Vaardig in besturen en managen met bestuurlijke ervaring vanuit een vergelijkbare organisatie. • De kwalificatie van de Penningmeester is afhankelijk van de overige kandidaten voor het bestuur. • Heeft kennis van en ervaring met het beheer van gelden en beschikt over aantoonbare hedendaagse financiële deskundigheid. • Goede communicatieve vaardigheden; sensitief in bestuurlijke processen. • Flexibele instelling en stressbestendig. • Besluitvaardig. • Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging. • In bezit van VOG-verklaring.
Beweegjefit Voorzitter De voorzitter is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur van de sportvereniging. De Voorzitter leidt alle vergaderingen in samenwerking met de secretaris. Hij/zij wordt bij ziekte of afwezigheid vervangen door een van de andere bestuursleden. De voorzitter kan de leiding van de vergadering tijdelijk overdragen aan een van de andere bestuursleden. Hij/zij is vaardig in besturen en in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.Taken:• Stuurt het (dagelijks) bestuur aan en heeft hierin een coördinerende rol. Zit de bestuursvergaderingen voor. • Zorgt voor een goede taakverdeling in het bestuur en voor onderlinge vervanging. • Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur. • Leidt de Algemene Ledenvergadering van de vereniging en legt verantwoording af over de activiteiten van de sportvereniging aan de Algemene Ledenvergadering. • Bevordert de samenwerking met de belanghebbenden van de vereniging. • Met de overige bestuursleden opstellen van meerjaren beleidsplan. • Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en de besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en bepalingen. • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste bestuurslid.Functie-eisen: • Vaardig in besturen en managen met bestuurlijke ervaring vanuit een vergelijkbare organisatie. • De kwalificatie van de voorzitter is afhankelijk van de overige kandidaten voor het bestuur. • Goede communicatieve vaardigheden; sensitief in bestuurlijke processen. • In staat zowel intern als extern de vereniging te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen. • Flexibele instelling en stressbestendig. • Leiding kunnen geven; besluitvaardig kunnen optreden. • Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging. • In bezit van VOG-verklaring.