Vind een vrijwilligersvacature

Er zijn 7 vacatures gevonden voor Bestuursfuncties

Stichting Door en Voor Ervaringsdeskundig bestuurslid Doelstelling functie Buiten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester bestaat het bestuur uit leden die elk vanuit hun eigen achtergrond een bijdrage leveren in de beleidsbepaling van de stichting. Samen zijn zij het gezicht van Door & Voor naar de gemeenschap. Hiervoor bewegen zij zich in relevante netwerken. Onze kandidaat heeft ervaring als ervaringsdeskundige, (doorgewerkte) eigen ervaring is belangrijke pré duidelijke visie op herstel en zelfregie met de inzet van ervaringsdeskundigheid voor de ondersteuning van herstelprocessen zicht op recente ontwikkelingen op het gebied van herstel, zelfregie en het werken vanuit eigen ervaring een positief kritische houding, strategisch denk- en werkniveau goede contactuele en communicatieve vaardigheden de ambitie om kansen te zien en op te pakken om de stichting op een hoger plan te brengen oog voor maatschappelijke ontwikkelingen   Wij bieden Een leuke en uitdagende bestuursfunctie, waarbij je opereert in een dynamisch krachtenspel tussen vrijwilligers, betaald personeel en subsidieverstrekkers. Mede doordat de Stichting Door & Voor beschikt over beperkte middelen, kan je jouw vaardigheden als creativiteit, flexibiliteit en oplossingsgerichtheid ten volle benutten. De functie is onbezoldigd. Je ontvangt wel een onkostenvergoeding.   Tijdsbesteding Verwacht wordt dat bestuursleden de bestuursvergaderingen bijwonen en bereid zijn om (incidenteel) werkzaamheden te verrichten die voortvloeien uit de afspraken die in het bestuur gemaakt worden. Tijdsbesteding ca. 8 uur p/mnd.   Meer weten en solliciteren? Bel voor vragen naar de voorzitter Matthie van Merwerode , 06-53296171. Wil je (direct) solliciteren? Stuur dan een korte motivatiebrief en cv naar info@doorenvoor.nl   De sluitingsdatum voor deze vacature is 1 mei 2021. Deze vacature is zowel intern als extern geplaatst.
Stichting Seniorenbus 's-Hertogenbosch Bestuurslid PR & Communicatie Het mooie werk van onze vrijwilligers verdient schijnwerpers! Daarom is de Seniorenbus op zoek naar een bestuurslid PR & Communicatie. Hebt u talent voor en ervaring met promotie, profilering en relatiebeheer? Dan maken we graag kennis met u. De Seniorenbus vervoert senioren (65+) woonachtig ’s-Hertogenbosch en combineert mobiliteit met gezelligheid: “Vervoer inclusief een praatje”, van deur tot deur, voor  belangrijke afspraken, noodzakelijke boodschappen en sociale contacten.  Als bestuurslid PR & Communicatie bent u een de schakel tussen het bestuur, onze vrijwilligers, de doelgroep (65+) en partners zoals zorgaanbieders, gemeente en sponsoren. In deze rol informeert u intern de collega's via nieuwsbrieven en organiseert de vrijwilligersbijeenkomsten, de jaarlijkse BBQ en Nieuwjaarsreceptie. Extern zet u de Seniorenbus ’s-Hertogenbosch op de kaart en creëert u een heldere profilering, waaruit onze toegevoegde waarde voor de Bossche gemeenschap blijkt. Daarbij horen contacten met de pers, sociale media en aanwezigheid op beurzen en evenementen.U ontwikkeld de communicatie-strategie en zet promotiecampagnes op. Een afwisselende functie, in een hands-on bestuur met een duidelijke visie! De functie vraagt enkele uren per week die u naar eigen inzicht kunt indelen. Herkent u zich in deze omschrijving? U heeft (beroepsmatige) kennis en ervaring m.b.t. PR en communicatie; bestuurlijke ervaring is een pré U bent organisatorisch en communicatief vaardig en pragmatisch ingesteld U vindt het leuk om te schrijven, bent creatief en flexibel in de opvatting van uw taak U richt zich tot de verschillende doelgroepen binnen de organisatie: vrijwilligers,  klanten, partners en sponsoren U krijgt energie van een dynamische en actiegerichte werkomgeving, waar  initiatief wordt gewaardeerd Dan bent u de persoon die wij zoeken! Meer informatie? Kijk dan op www.senioren-bus.nl.Voor informatie of een kennismaking kunt u contact met ons opnemen via voorzitter@senioren-bus.nl.
Stichting Vicki Brown Vrijwilliger Bestuurslid / Penningmeester Stichting Vicki Brown Wat ga je doen? Als penningmeester ben je een onderdeel van het bestuur van de stichting. Jij zorgt ervoor dat de financiële zaken op orde zijn. Samen met de directeur stel je de budgetten en de toekomstige begrotingen op op basis van het jaarplan. Je checkt de jaarcijfers van het administratiekantoor met de ontvangen en uitgegeven gelden (via e-boekhouden). Voor het jaarverslag schrijf je de financiële verantwoording. Je bent beheerder van de facturenpostbus en zorgt dat rekeningen tijdig betaald worden. Verder ben je als penningmeester ook verantwoordelijk voor de salarisadministratie en aanverwante zaken. Het bestuur vergadert ongeveer 10x per jaar in de avond waar jij verslag doet van de actuele financiële situatie. Natuurlijk denk je ook mee over alle andere relevante zaken die spelen. Wij staan altijd open voor enthousiaste, creatieve ideeën, van jou, of van mensen uit je netwerk. Geven begint namelijk bij gunnen! De omvang van de tijdsinvestering bedraagt ongeveer vier uur per week. Wie zoeken we? Je wilt je als vrijwillig bestuurslid onbezoldigd inzetten en bent communicatief sterk. Je werkt zowel zelfstandig als binnen het bestuur. Je pakt financiële cq. goverance vraagstukken (on-)gevraagd op en zorgt zelf voor tijd en ruimte om deze te realiseren. Verder ben je flexibel, creatief, vindingrijk en een ambassadeur van onze organisatie. En uiteraard heb je een financiële achtergrond dan wel veel affiniteit met financiële (digitale) zaken. Je woont in de regio Den Bosch.
Leergeld Den Bosch Bestuurslid Vrijwilligersbeleid en HR Als bestuurslid vrijwilligersbeleid ben je vooral actief op je eigen werkveld. Daarnaast ben je in collegiaal overleg betrokken bij het bestuurswerk op andere terreinen. Dat wil zeggen: meedenken en sturen op hoofdlijnen en met de lange termijn voor ogen. Wij hebben een open samenwerkingsstijl waarin je wordt uitgenodigd op te pakken wat je goed ligt. Taken: Adviseren van en rapporteren aan het bestuur Het zorgdragen voor het ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid, waaronder de contracten en ontwikkelmogelijkheden voor vrijwilligers Het toezien op het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid Het bewaken van de taakafbakening tussen betaalde krachten en vrijwilligers Het onderhouden van contacten met beroepskrachten waaronder het jaarlijks houden van jaargesprekken (personeelsontwikkeling en functioneren) met de coördinator en de ondersteuner Het bijhouden van ontwikkelingen in vrijwilligerswerk en samenleving die van belang zijn voor het vrijwilligerswerk in de eigen organisatie en het vertalen ervan naar veranderingen voor de eigen organisatie Contactpersoon met Farent over de detachering van de betaalde krachten, contracten en arbeidsvoorwaarden Per week ben je ongeveer 4 uur voor Leergeld bezig. Daarnaast heb je één keer in de maand overleg met het bestuur Vaardigheden: Affiniteit met (het doel van) Stichting Leergeld Goede sociale vaardigheden Ben je een teamworker Bekend met vrijwilligers- en HR-beleid Bevoegdheden Namens de stichting treed je op als contactpersoon voor vrijwilligersbeleid en personele zaken Je vertegenwoordigt de stichting in algemene zin Alleen het hele bestuur is gezamenlijk beslissingsbevoegd Bestuursbesluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen