Vind een vrijwilligersvacature

Er zijn 227 vacatures gevonden

Mentorschap Midden en Noordoost Brabant Mentoren Gezocht. Maakt u het verschil? Maakt u het verschil? Als mentor bent u de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van uw cliënt. U bent bevoegd om, wanneer de cliënt dat zelf niet wil of kan, te beslissen over zijn of haar verzorging en behandeling. Daar betrekt u uw cliënt zoveel als mogelijk bij. Als uw cliënt daartoe niet in staat is, houdt u rekening met zijn wensen en behoeften. U bent dus de adviseur en de vertegenwoordiger van uw cliënt. Hij kan op uw integriteit vertrouwen, ook als hij dat niet meer zo kan uitspreken. In uw werk als mentor ontwikkelt u een hechte band met uw cliënt. Dit zijn uw taken: u bezoekt de cliënt elke twee weken, kent zijn gezondheidssituatie en weet wat er in zijn leven speelt u kijkt kritisch mee naar de zorg en begeleiding die uw cliënt ontvangt. Het is uw taak erop toe te zien dat artsen, verpleegkundigen en verzorgers het zorgplan volgens afspraak uitvoeren als dat mogelijk is, heeft u samen met uw cliënt, regelmatig overleg met de zorgverleners en behandelaars. Een vertrouwensband is van belang voor het uitvoeren van de taken. De mentor moet kunnen handelen vanuit de gewoonten, principes, wensen en behoeften van de cliënt. Als mentor behartigt u de belangen van uw cliënt. Daarbij zijn de wensen en behoeften van de cliënt uw leidraad. Kunt u zich goed in anderen inleven? Inlevingsvermogen is belangrijk. Net zoals het talent om met allerlei mensen te kunnen omgaan. U zult contact onderhouden met verschillende betrokkenen, zoals artsen, zorgverleners en soms de familie. Mentoren van Mentorschap Nederland besteden gemiddeld 4 à 8 uur in de maand aan hun cliënt.   U wordt door de stichting Mentorschap officieel gemandateerd en geschoold en begeleid. U kunt altijd rekenen op de professionele ondersteuning van uw regiocoördinator.
Alzheimer Nederland Afdeling Regio 's-Hertogenbosch Bestuurslid communicatie & PR Als bestuurslid Communicatie en PR zorg je dat Alzheimer Nederland zichtbaar is in jouw regio. Daarvoor ontwikkel je een passende (online en offline) communicatiestrategie voor de activiteiten en je coördineert de daaruit voortkomende werkzaamheden. Je hebt als doel de naamsbekendheid van Alzheimer Nederland en de betrokkenheid bij activiteiten te vergroten. Je bewaakt en gebruikt de huisstijl van Alzheimer Nederland. Je draagt bij aan een goede informatievoorziening op jullie website en social media. Ben jij: Creatief in het gebruiken van mogelijkheden van de online en offline communicatie of vind je het leuk om dit te ontwikkelen? Iemand met een relevant netwerk in lokale media of vind je het leuk om dit op te bouwen in je regio? Nieuwsgierig en wil je het laatste nieuws graag delen met mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en andere belangstellenden? Wat ga je doen: Je verzorgt de online en offline communicatie over de activiteiten in jouw regio; • Je adviseert zo nodig de werkgroepen van de Alzheimer Cafés, in verband met het bereiken van de doelgroepen; Je initieert activiteiten op het gebied van: persberichten, advertenties, actualiseren website, opstellen afdelingsnieuwsbrief, sociale media, video opnames etc; • Je verzamelt vrijwilligers om je heen om (indien nog niet aanwezig) een werkgroep te vormen, die jij vanuit het bestuur coördineert; Je bent de contactpersoon van de webmaster vanuit het bestuur. Gemiddelde tijdsinvestering per week: Per week kan de tijdsbesteding verschillen. Dit is mede afhankelijk van de grootte en samenstelling van het bestuur en de regio. Ga uit van circa 2 tot 4 uur per week. We komen graag met je in contact. 
Leergeld Den Bosch Intermediair DOE MEE! Inleiding Leergeld Den Bosch laat kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met beperkte financiële middelen in de gemeente 's-Hertogenbosch meedoen aan activiteiten binnen en buiten school. Meedoen is gewoon 'keigezellig' en voorkomt sociale uitsluiting! De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door een coördinator, een ondersteuner vrijwilligers en een team van ca. 25 gemotiveerde vrijwilligers. Het bestuur van vijf leden stuurt de organisatie op hoofdlijnen aan. DOE MEE! Waar het gaat om intermediairs werken Farent en Leergeld Den Bosch nauw samen. Het project DOE MEE! (van Farent) wil dat alle kinderen in Nederland onbeperkt mee kunnen doen op school en in de vrije tijd. Om dit te bereiken zijn er intermediairs actief vanuit de basisscholen. Zij helpen ouders bij de aanvragen voor Leergeld Den Bosch. De intermediairs kunnen ouders ook verwijzen naar andere organisaties, zoals de kledingbank en voedselbank. De vacature is voor scholen in Hambaken en in Zuid. Ook zoeken we 'vliegende keeps' voor de hele gemeente. Werkzaamheden Huisbezoek bij gezinnen die (mogelijk) in aanmerking komen voor ondersteuning Invoeren van gezinsgegevens in ons registratiesysteem Onderhouden van contact met basisschool Ouders wijzen op mogelijkheden om het inkomen aan te vullen of een beroep te doen op hulp. Waar nodig gezinnen doorverwijzen naar wijkpleinen of andere hulpverlening Benodigde basisvaardigheden Gestructureerd en nauwkeurig kunnen werken Goede communicatie vaardigheden (mondeling en schriftelijk) Redelijke computervaardigheden Collegiaal en een teamplayer Goed om kunnen gaan met privacygevoelige informatie Sociaal vaardig en integer Positief ingesteld Meer informatieStuur een mail naar coordinator@leergelddenbosch.nl of neem telefonisch contact op via 073 – 614 9472 (bij voorkeur op dinsdag of donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur). Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar coördinator Sophia van Thiel: coordinator@leergelddenbosch.nl