Penningmeester

Organisatie
Beweegjefit
Activiteit
Bestuursfuncties / Administratie en boekhouding
Wijk
Noord
Kort of vast
Regelmatig werk

Omschrijving

Binnen het bestuur van de sportvereniging is de Penningmeester verantwoordelijk voor het gehele financiële beheer en een gezonde liquiditeitspositie.
De Penningmeester is belast met innen van de contributies en andere geldmiddelen en beheert in overleg met het bestuur de gelden van de vereniging. Hij/zij verricht de nodige boekingen en zorgt voor het opmaken van de rekening en verantwoording. Hij/zij is verplicht de Kascommissie alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen. De Penningmeester kan de ledenadministratie laten verrichten door een administrateur welke echter onder verantwoordelijkheid van de penningmeester functioneert.

Taken:
• Voert het financiële beheer: verzorgt de financiële administratie, stelt een financieel jaarverslag op en houdt een financieel archief bij.
• Bewaakt de liquiditeitspositie van de vereniging.
• Stelt een begrotingsvoorstel op en bewaakt de voortgang van de toegekende budgetten; signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en doet voorstellen voor tussentijdse wijzigingen.
•  Draagt zorg voor betaling van onkosten- en vrijwilligersvergoedingen voor zover van toepassing.
• Legt financiële verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.

Functie-eisen:
• Vaardig in besturen en managen met bestuurlijke ervaring vanuit een vergelijkbare organisatie.
• De kwalificatie van de Penningmeester is afhankelijk van de overige kandidaten voor het bestuur.
• Heeft kennis van en ervaring met het beheer van gelden en beschikt over aantoonbare hedendaagse financiële deskundigheid.
• Goede communicatieve vaardigheden; sensitief in bestuurlijke processen.
• Flexibele instelling en stressbestendig.
• Besluitvaardig.
• Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging.
• In bezit van VOG-verklaring.

Reageer op deze vacature

Heb je interesse in deze vacature? Neem contact op met de organisatie.

Via reactieformulier reageren helaas niet mogelijk voor deze organisatie

Of neem direct contact op

06-54901518