Vacature

Mentoren Gezocht. Maakt u het verschil?

Organisatie
Mentorschap Midden en Noordoost Brabant
Activiteit
Advies of voorlichting geven / Coaching en begeleiding
Wijk
Hele gemeente
Kort of vast
Regelmatig werk

Omschrijving

Maakt u het verschil?

Als mentor bent u de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van uw cliënt. U bent bevoegd om, wanneer de cliënt dat zelf niet wil of kan, te beslissen over zijn of haar verzorging en behandeling. Daar betrekt u uw cliënt zoveel als mogelijk bij. Als uw cliënt daartoe niet in staat is, houdt u rekening met zijn wensen en behoeften. U bent dus de adviseur en de vertegenwoordiger van uw cliënt. Hij kan op uw integriteit vertrouwen, ook als hij dat niet meer zo kan uitspreken.

In uw werk als mentor ontwikkelt u een hechte band met uw cliënt. Dit zijn uw taken:

  1. u bezoekt de cliënt elke twee weken, kent zijn gezondheidssituatie en weet wat er in zijn leven speelt
  2. u kijkt kritisch mee naar de zorg en begeleiding die uw cliënt ontvangt. Het is uw taak erop toe te zien dat artsen, verpleegkundigen en verzorgers het zorgplan volgens afspraak uitvoeren
  3. als dat mogelijk is, heeft u samen met uw cliënt, regelmatig overleg met de zorgverleners en behandelaars.

Een vertrouwensband is van belang voor het uitvoeren van de taken. De mentor moet kunnen handelen vanuit de gewoonten, principes, wensen en behoeften van de cliënt.

Als mentor behartigt u de belangen van uw cliënt. Daarbij zijn de wensen en behoeften van de cliënt uw leidraad. Kunt u zich goed in anderen inleven? Inlevingsvermogen is belangrijk. Net zoals het talent om met allerlei mensen te kunnen omgaan. U zult contact onderhouden met verschillende betrokkenen, zoals artsen, zorgverleners en soms de familie.

Mentoren van Mentorschap Nederland besteden gemiddeld 4 à 8 uur in de maand aan hun cliënt.  

U wordt door de stichting Mentorschap officieel gemandateerd en geschoold en begeleid. U kunt altijd rekenen op de professionele ondersteuning van uw regiocoördinator.

Over Mentorschap Midden en Noordoost Brabant

Stichting Mentorschap bemiddelt bij het vinden en inzetten van een mentor bij meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Wij maken mentorschap mogelijk voor iedere persoon die door zijn ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kan opkomen.

 

Website
www.mentorschap-mnobrabant.nl
Bekijk alle vacatures van Mentorschap Midden en Noordoost Brabant (2)

Reageer op deze vacature

Heb je interesse in deze vacature? Neem contact op met de organisatie.

Reageer met ons reactieformulier

Of neem direct contact op

06 5127 0793
Heb je vragen over deze website?

Voor jouw gemak hebben we de veelgestelde vragen verzameld.

Veelgestelde vragen voor organisaties Veelgestelde vragen voor vrijwilligers