Lid Cliëntenraad Farent

Organisatie
Farent Cliëntenraad
Activiteit
Advies of voorlichting geven / Overig
Wijk
Hele gemeente
Kort of vast
Regelmatig werk

Omschrijving

Profielschets leden Cliëntenraad Farent:

Het profiel is opgebouwd uit twee delen:
• algemene eisen: die in principe voor alle leden van de Cliëntenraad gelden;
• aanvullende eisen: specifieke deskundigheid die niet alle leden hoeven te hebben, maar die wel binnen een Cliëntenraad aanwezig moeten zijn.

Algemene eisen
• directe ervaring of betrokkenheid hebben met de diensten van de organisatie;
• in staat te zijn onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en belang(en) van de organisatie;
• in staat te zijn onderscheid te maken tussen het eigen persoonlijk belang en het belang van cliënten in het algemeen;
• goede sociale vaardigheden (samenwerken in teamverband);
• goede communicatieve vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden);
• gemotiveerd zijn en doorzettingsvermogen hebben;
• voldoende tijd en energie hebben;
• kunnen omgaan met hun geheimhoudingsplicht.

Aanvullende eisen
• Beleidsmatige interesse en/of ervaring hebben;
• in staat zijn om inhoudelijke en beleidsnotities te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit cliëntenperspectief;
• bereidheid om zich te scholen op het gebied van medezeggenschap.

Over Farent Cliëntenraad

De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de cliënten van Farent vertegenwoordigt. De Cliëntenraad is een volwaardige gesprekspartner voor Farent, die vanuit algemene cliëntbelangen meedenkt en adviezen geeft. Het betreft dan bijvoorbeeld advies over het gevoerde beleid in algemene zin, over de verbeterplannen na een cliënttevredenheidsonderzoek, over de reglementen die op de cliënten van toepassing zijn, over de plannen voor de toekomst.

Website
https://www.farent.nl/over-farent/clientenraad/
Bekijk alle vacatures van Farent Cliëntenraad (1)

Reageer op deze vacature

Heb je interesse in deze vacature? Neem contact op met de organisatie.

Reageer met ons reactieformulier

Of neem direct contact op

073-7518186