Bestuurslid Vrijwilligersbeleid en HR

Organisatie
Leergeld Den Bosch
Activiteit
Bestuursfuncties
Wijk
Hele gemeente
Kort of vast
Regelmatig werk

Omschrijving

Als bestuurslid vrijwilligersbeleid ben je vooral actief op je eigen werkveld. Daarnaast ben je in collegiaal overleg betrokken bij het bestuurswerk op andere terreinen. Dat wil zeggen: meedenken en sturen op hoofdlijnen en met de lange termijn voor ogen. Wij hebben een open samenwerkingsstijl waarin je wordt uitgenodigd op te pakken wat je goed ligt.

Taken:

 • Adviseren van en rapporteren aan het bestuur
 • Het zorgdragen voor het ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid, waaronder de contracten en ontwikkelmogelijkheden voor vrijwilligers
 • Het toezien op het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid
 • Het bewaken van de taakafbakening tussen betaalde krachten en vrijwilligers
 • Het onderhouden van contacten met beroepskrachten waaronder het jaarlijks houden van jaargesprekken (personeelsontwikkeling en functioneren) met de coördinator en de ondersteuner
 • Het bijhouden van ontwikkelingen in vrijwilligerswerk en samenleving die van belang zijn voor het vrijwilligerswerk in de eigen organisatie en het vertalen ervan naar veranderingen voor de eigen organisatie
 • Contactpersoon met Farent over de detachering van de betaalde krachten, contracten en arbeidsvoorwaarden
 • Per week ben je ongeveer 4 uur voor Leergeld bezig. Daarnaast heb je één keer in de maand overleg met het bestuur

Vaardigheden:

 • Affiniteit met (het doel van) Stichting Leergeld
 • Goede sociale vaardigheden
 • Ben je een teamworker
 • Bekend met vrijwilligers- en HR-beleid

Bevoegdheden

 • Namens de stichting treed je op als contactpersoon voor vrijwilligersbeleid en personele zaken
 • Je vertegenwoordigt de stichting in algemene zin
 • Alleen het hele bestuur is gezamenlijk beslissingsbevoegd
 • Bestuursbesluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen

Over Leergeld Den Bosch

Leergeld is een stichting die zich inzet voor kinderen die wegens de financiële situatie van hun ouders niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes. Leergeld betaalt bijvoorbeeld de zwemles, de kosten van een schoolreisje of een fiets wanneer het kind naar de middelbare school gaat. Daarnaast is Leergeld Den Bosch een samenwerkingspartner van Jarige Job en Jeugdfonds Sport en Cultuur. Daardoor kunnen wij deze kinderen laten meedoen met dansles of voetbal en ze op hun verjaardag laten trakteren.

Website
http://www.leergelddenbosch.nl
Bekijk alle vacatures van Leergeld Den Bosch (1)

Reageer op deze vacature

Heb je interesse in deze vacature? Neem contact op met de organisatie.

Reageer met ons reactieformulier

Of neem direct contact op

0736149472