Vind een vrijwilligersvacature

Er zijn 8 vacatures gevonden voor Advies en voorlichting geven

Alzheimer Nederland Afdeling Regio 's-Hertogenbosch Vrijwilliger voorlichting Ben jij iemand die graag voor groepen staat en gemakkelijk contacten legt?  En wil je:   Mensen met dementie en hun naasten écht helpen met voorlichting en advies over dementie?     Samenwerken met een team vriendelijke en betrokken vrijwilligers?   Ruimte krijgen om zowel ideeën uit te voeren als om jezelf te blijven ontwikkelen?    Start dan nu een carrière als vrijwilliger en bouw mee aan een toekomst zonder dementie en een beter leven met dementie.  Jouw rol Jouw taak als Voorlichter is voorlichting te geven aan diverse groepen toehoorders. Op basis van het beschikbare voorlichtingsmateriaal van Alzheimer Nederland stel je een voor de doelgroep passend programma voor. Een gedegen voorbereiding vooraf en een goed luisterend en begrijpend oor tijdens de bijeenkomst zijn van groot belang om een voorlichting tot een succes te maken. De tijdsbesteding bestaat uit 2 – 8 keer per jaar het verzorgen van een lezing en het verzorgen van een informatiestand. Daarnaast kom je 2 keer per jaar samen met de werkgroep voorlichting binnen je regionale afdeling.    Dus ben jij iemand die: Graag voor een groep staat en een presentatie weet te verzorgen?   Empathisch is met een luisterend oor?   Samenwerkt met de Samen Dementievriendelijke Trainers om elkaar te versterken?   Wilt nadenken over hoe voorlichting het best kan worden ingezet in jouw regio? Dan komen we graag met je in contact. 
Leergeld Den Bosch Intermediair DOE MEE! Wil jij helpen om alle kinderen gelijke kansen te bieden? Dan ben jij misschien de intermediair die wij zoeken! De vacature is voor scholen in Hambaken en in Zuid. Ook zoeken we 'vliegende keeps' voor de hele gemeente. Leergeld Den Bosch laat kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met beperkte financiële middelen in de gemeente 's-Hertogenbosch meedoen aan activiteiten binnen en buiten school. Meedoen is gewoon 'keigezellig' en voorkomt sociale uitsluiting! De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door een coördinator, een ondersteuner vrijwilligers en een team van ca. 25 gemotiveerde vrijwilligers. Het bestuur van vijf leden stuurt de organisatie op hoofdlijnen aan. DOE MEE! Waar het gaat om intermediairs werkt Leergeld Den Bosch nauw samen met Farent. Het project DOE MEE! (van Farent) wil dat alle kinderen in Nederland onbeperkt mee kunnen doen op school en in de vrije tijd. Om dit te bereiken zijn er intermediairs actief vanuit de basisscholen. Zij helpen ouders bij de aanvragen voor Leergeld Den Bosch.   Werkzaamheden Huisbezoek bij gezinnen die (mogelijk) in aanmerking komen voor ondersteuning Invoeren van gezinsgegevens in ons registratiesysteem Onderhouden van contact met basisschool Ouders wijzen op mogelijkheden om het inkomen aan te vullen of een beroep te doen op hulp. Waar nodig gezinnen doorverwijzen naar wijkpleinen of andere hulpverlening Benodigde basisvaardigheden Gestructureerd en nauwkeurig kunnen werken Goede communicatie vaardigheden (mondeling en schriftelijk) Redelijke computervaardigheden Collegiaal en een teamplayer Goed om kunnen gaan met privacygevoelige informatie Sociaal vaardig en integer Positief ingesteld Meer informatieStuur een mail naar coordinator@leergelddenbosch.nl of neem telefonisch contact op via 073 – 614 9472 (bij voorkeur op dinsdag of donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur). Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar coördinator Sophia van Thiel: coordinator@leergelddenbosch.nl
MEE De Meent Groep Ik sta naast je! (ouderen) Omschrijving Als onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) geef je informatie, advies en biedt je ondersteuning. Als OCO kijk en denk je mee met mensen die zorg ontvangen of nodig hebben. Gratis, deskundig en onafhankelijk. Dat wil zeggen dat de OCO niet is verbonden aan de gemeente. De OCO is er echt voor de inwoner. Ook als iemand al zorg, ondersteuning of mantelzorg ontvangt, kan hij of zij gebruik maken van een OCO. Wat kan een onafhankelijke cliëntondersteuner voor de inwoner doen? de vraag met een inwoner bespreken, samen alles op een rijtje zetten meegaan naar gesprekken met bijvoorbeeld gemeente, zorgaanbieder of zorgkantoor helpen bij het stellen van vragen informatie geven over de weg naar hulp, zorg en hulpmiddelen helpen bij het maken van eigen keuzes meedenken en zoeken naar mogelijkheden helpen bij het doen van een aanvraag helpt u ook als u het niet eens bent met een beslissing. Of ontevreden bent over de zorg die u krijgt Wie zoeken wij? Vrijwilligers die andere mensen willen helpen bij vragen en kwesties over en in de zorg.  Speciaal zijn we daarbij op zoek naar vrijwilligers die binding hebben met of ervaring hebben in het werken met ouderen.​ Herken jij jezelf? Is betrokken en toegankelijk. Werkt samen en stemt af. Straalt rust uit en heeft tijd voor de cliënt. Is onafhankelijk, werkt transparant en kan met verschillende belangen omgaan. Heb je daarbij twee à vier uur in de week tijd en ben je (af en toe) overdag beschikbaar om mee te gaan naar gesprekken.…. dan zijn we op zoek naar jou. Het is een vrijwilligersfunctie, maar je krijgt ondersteuning van beroepskrachten. Je wordt goed ingewerkt en je volgt een training voordat je begint als OCO. Wil je meer informatie of deelnemen aan een informatiebijeenkomst neem dan contact op met; Maarten van den Broek, telefoonnummer 06 3511 1795 of m.van.den.broek@meedemeentgroep.nl. 
MEE De Meent Groep Ik sta naast je! Als onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) geef je informatie, advies en biedt je ondersteuning. Als OCO kijk en denk je mee met mensen die zorg ontvangen of nodig hebben. Gratis, deskundig en onafhankelijk. Dat wil zeggen dat de OCO niet is verbonden aan de gemeente. De OCO is er echt voor de inwoner. Ook als iemand al zorg, ondersteuning of mantelzorg ontvangt, kan hij of zij gebruik maken van een OCO. Wat kan een onafhankelijke cliëntondersteuner voor de inwoner doen? de vraag met een inwoner bespreken, samen alles op een rijtje zetten meegaan naar gesprekken met bijvoorbeeld gemeente, zorgaanbieder of zorgkantoor helpen bij het stellen van vragen informatie geven over de weg naar hulp, zorg en hulpmiddelen helpen bij het maken van eigen keuzes meedenken en zoeken naar mogelijkheden helpen bij het doen van een aanvraag helpt u ook als u het niet eens bent met een beslissing. Of ontevreden bent over de zorg die u krijgt Wie zoeken wij? Vrijwilligers die andere mensen willen helpen bij vragen en kwesties over en in de zorg.   Herken jij jezelf? Is betrokken en toegankelijk. Werkt samen en stemt af. Straalt rust uit en heeft tijd voor de cliënt. Is onafhankelijk, werkt transparant en kan met verschillende belangen omgaan. Heb je daarbij twee à vier uur in de week tijd en ben je (af en toe) overdag beschikbaar om mee te gaan naar gesprekken.…. dan zijn we op zoek naar jou. Het is een vrijwilligersfunctie, maar je krijgt ondersteuning van beroepskrachten. Je wordt goed ingewerkt en je volgt een training voordat je begint als OCO. Wil je meer informatie of deelnemen aan een informatiebijeenkomst neem dan contact op met; Maarten van den Broek, telefoonnummer 06 3511 1795 of m.van.den.broek@meedemeentgroep.nl. 
Mentorschap Midden en Noordoost Brabant Mentoren Gezocht. Maakt u het verschil? Maakt u het verschil? Als mentor bent u de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van uw cliënt. U bent bevoegd om, wanneer de cliënt dat zelf niet wil of kan, te beslissen over zijn of haar verzorging en behandeling. Daar betrekt u uw cliënt zoveel als mogelijk bij. Als uw cliënt daartoe niet in staat is, houdt u rekening met zijn wensen en behoeften. U bent dus de adviseur en de vertegenwoordiger van uw cliënt. Hij kan op uw integriteit vertrouwen, ook als hij dat niet meer zo kan uitspreken. In uw werk als mentor ontwikkelt u een hechte band met uw cliënt. Dit zijn uw taken: u bezoekt de cliënt elke twee weken, kent zijn gezondheidssituatie en weet wat er in zijn leven speelt u kijkt kritisch mee naar de zorg en begeleiding die uw cliënt ontvangt. Het is uw taak erop toe te zien dat artsen, verpleegkundigen en verzorgers het zorgplan volgens afspraak uitvoeren als dat mogelijk is, heeft u samen met uw cliënt, regelmatig overleg met de zorgverleners en behandelaars. Een vertrouwensband is van belang voor het uitvoeren van de taken. De mentor moet kunnen handelen vanuit de gewoonten, principes, wensen en behoeften van de cliënt. Als mentor behartigt u de belangen van uw cliënt. Daarbij zijn de wensen en behoeften van de cliënt uw leidraad. Kunt u zich goed in anderen inleven? Inlevingsvermogen is belangrijk. Net zoals het talent om met allerlei mensen te kunnen omgaan. U zult contact onderhouden met verschillende betrokkenen, zoals artsen, zorgverleners en soms de familie. Mentoren van Mentorschap Nederland besteden gemiddeld 4 à 8 uur in de maand aan hun cliënt.   U wordt door de stichting Mentorschap officieel gemandateerd en geschoold en begeleid. U kunt altijd rekenen op de professionele ondersteuning van uw regiocoördinator.
Alzheimer Nederland Afdeling Regio 's-Hertogenbosch Vrijwilliger infotafel/boekentafel Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger infotafel/boekentafel die het team van Alzheimer café Groenewoud of 's-Hertogenbosch - Vught wil komen versterken. De vrijwilliger info-/boekentafel heeft affiniteit met mensen met dementie. Je hebt invoelingsvermogen voor problemen van mensen met dementie en hun familie. Enige kennis van dementie is gewenst. Eventueel kun je hierin voorlichting of scholing krijgen. Je hebt/verwerft kennis van de folders van Alzheimer Nederland zodat je mensen goed kunt informeren en materiaal kunt meegeven. Samen met een collega vrijwilliger beheer je de boekentafel. (uitleen en nieuwe aanwinsten) Het alzheimer café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden. In deze bijeenkomst behandelt een spreker een thema over dementie en kunnen bezoekers vragen stellen en hun ervaringen delen. Dit alles in een aangename en veilige sfeer. Per avond wordt een thema over dementie en de gevolgen ervan besproken. Met een team van vrijwilligers en professionals worden de avonden voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd.De bijeenkomsten zijn 10 keer per jaar. Wij bieden Reiskostenvergoeding. Trainingen voor vrijwilligers in het Alzheimer café. Informatie via het vrijwilligersplein. Ondersteuning van het bestuur van afdeling regio ’s-Hertogenbosch Bommelerwaard. Een tweejaarlijkse vrijwilligersdag. Maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox. We komen graag met je in contact.
MEE De Meent Groep Ik sta naast je! (GGZ) Omschrijving Als onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) geef je informatie, advies en biedt je ondersteuning. Als OCO kijk en denk je mee met mensen die zorg ontvangen of nodig hebben. Gratis, deskundig en onafhankelijk. Dat wil zeggen dat de OCO niet is verbonden aan de gemeente. De OCO is er echt voor de inwoner. Ook als iemand al zorg, ondersteuning of mantelzorg ontvangt, kan hij of zij gebruik maken van een OCO. Wat kan een onafhankelijke cliëntondersteuner voor de inwoner doen? de vraag met een inwoner bespreken, samen alles op een rijtje zetten meegaan naar gesprekken met bijvoorbeeld gemeente, zorgaanbieder of zorgkantoor helpen bij het stellen van vragen informatie geven over de weg naar hulp, zorg en hulpmiddelen helpen bij het maken van eigen keuzes meedenken en zoeken naar mogelijkheden helpen bij het doen van een aanvraag helpt u ook als u het niet eens bent met een beslissing. Of ontevreden bent over de zorg die u krijgt Wie zoeken wij? ​Vrijwilligers die andere mensen willen helpen bij vragen en kwesties over en in de zorg. Speciaal zijn we daarbij op zoek naar vrijwilligers die binding hebben met of ervaring hebben in het werken met mensen met psychische problemen. Herken jij jezelf? Is betrokken en toegankelijk. Werkt samen en stemt af. Straalt rust uit en heeft tijd voor de cliënt. Is onafhankelijk, werkt transparant en kan met verschillende belangen omgaan. Heb je daarbij twee à vier uur in de week tijd en ben je (af en toe) overdag beschikbaar om mee te gaan naar gesprekken.…. dan zijn we op zoek naar jou. Het is een vrijwilligersfunctie, maar je krijgt ondersteuning van beroepskrachten. Je wordt goed ingewerkt en je volgt een training voordat je begint als OCO. Wil je meer informatie of deelnemen aan een informatiebijeenkomst over wat een onafhankelijke cliëntondersteuner doet neem dan contact op met; Maarten van den Broek, telefoonnummer 06 3511 1795 of m.van.den.broek@meedemeentgroep.nl. 
MEE De Meent Groep Ik sta naast je! (Participatie-Wet) Omschrijving Als onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) geef je informatie, advies en biedt je ondersteuning. Als OCO kijk en denk je mee met mensen die zorg ontvangen of nodig hebben. Gratis, deskundig en onafhankelijk. Dat wil zeggen dat de OCO niet is verbonden aan de gemeente. De OCO is er echt voor de inwoner. Ook als iemand al zorg, ondersteuning of mantelzorg ontvangt, kan hij of zij gebruik maken van een OCO. Wat kan een onafhankelijke cliëntondersteuner voor de inwoner doen? de vraag met een inwoner bespreken, samen alles op een rijtje zetten meegaan naar gesprekken met bijvoorbeeld gemeente, zorgaanbieder of zorgkantoor helpen bij het stellen van vragen informatie geven over de weg naar hulp, zorg en hulpmiddelen helpen bij het maken van eigen keuzes meedenken en zoeken naar mogelijkheden helpen bij het doen van een aanvraag helpt u ook als u het niet eens bent met een beslissing. Of ontevreden bent over de zorg die u krijgt Wie zoeken wij? Vrijwilligers die andere mensen willen helpen bij vragen en kwesties over en in de zorg.  Speciaal zijn we daarbij op zoek naar vrijwilligers die ervaring hebben en dus bekend zijn met regelgeving rondom de Participatiewet. Herken jij jezelf? Is betrokken en toegankelijk. Werkt samen en stemt af. Straalt rust uit en heeft tijd voor de cliënt. Is onafhankelijk, werkt transparant en kan met verschillende belangen omgaan. Heb je daarbij twee à vier uur in de week tijd en ben je (af en toe) overdag beschikbaar om mee te gaan naar gesprekken.…. dan zijn we op zoek naar jou. Het is een vrijwilligersfunctie, maar je krijgt ondersteuning van beroepskrachten. Je wordt goed ingewerkt en je volgt een training voordat je begint als OCO. Wil je meer informatie of deelnemen aan een informatiebijeenkomst neem dan contact op met; Maarten van den Broek, telefoonnummer 06 3511 1795 of m.van.den.broek@meedemeentgroep.nl.